Privacyverklaring
La Gitana respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als klant voor de diensten van La Gitana (www.lagitana.eu), vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van La Gitana en worden alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die La Gitana verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie Paspoort

La Gitana verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact onderhouden per whatsapp, per e-mail en telefonisch voor, tijdens en na de gehuurde periode indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
 • La Gitana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • U kunt het ontvangen van La Gitana mailings te allen tijde stopzetten door het ons via de mail te melden.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  La Gitana verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Gitana. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een digitaal bestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lagitanacaravans@gmail.com.
 • Bewaartermijn
  La Gitana bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.