Een boeking maken


Onze caravans zijn via de website of telefonisch te boeken. Als je vragen hebt kun je altijd contact met me opnemen via julia@lagitana.eu of  telefonisch via +31(0)618689774. Als je via de website boekt krijg je direct na het vastleggen van de boeking een bevestiging per email.

Borg


De caravans zijn met veel zorg en aandacht aangepakt. We gaan ervan uit dat je er ook op die manier mee omspringt, met zorg en aandacht. De borg bedraagt 250 euro per caravan en 50 euro per tentje en wordt binnen 2 weken na het einde van de huurperiode teruggestort.

Betaling algemeen


Je ontvangt uiterlijk 3 dagen na de boeking een email met de factuur en specificaties.
Aanbetaling: de aanbetaling is altijd 100 euro en dient direct nadat je de factuur hebt ontvangen te worden betaald.
Restantbedrag: het restantbedrag moet zes weken voor vertrek bij ons binnen te zijn. Wanneer je binnen zes weken voor vertrek boekt, dien je het totale bedrag in een keer over te maken.

Annuleren


Heb je de caravan van je dromen gevonden, maar wil je er nog even over nadenken of thuis overleggen? Als je een boeking maakt kun je deze binnen 2 dagen kosteloos annuleren. Stuur me dan even een berichtje julia@lagitana.eu.

De mogelijkheid om jouw boeking kosteloos te annuleren geldt niet voor de volgende situaties:
• Vertrek binnen 6 weken
• Boekingen op aanvraag
Voor alle andere annuleringen zijn wij niet verantwoordelijk. Je kunt hiervoor zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Boetes


Boetes die wij binnenkrijgen met betrekking tot de gehuurde caravan worden verhaald op de huurder.

Huisdieren en Roken


Huisdieren zijn niet welkom in de caravan/tent, hoe lief we ze ook vinden….

Misschien overbodig om te melden, maar er mag niet gerookt worden in de caravan/tent. Buiten is heel dichtbij.

Verzekering


De caravan valt onder je autoverzekering als je er mee rijd. Als de caravan van de auto is losgekoppeld, is hij door ons verzekerd. Het eigen risico bedraagt 250 euro en wordt op de huurder verhaald.

Privacyverklaring
La Gitana respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt als klant voor de  diensten van La Gitana (www.lagitana.eu), vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van La Gitana en worden alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die La Gitana verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie Paspoort

La Gitana verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact onderhouden per whatsapp, per e-mail en telefonisch voor, tijdens en na de gehuurde periode indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
 • La Gitana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • U kunt het ontvangen van La Gitana mailings te allen tijde stopzetten door het ons via de mail te melden.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  La Gitana verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Gitana. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een digitaal bestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar julia@lagitana.eu.
 • Bewaartermijn
  La Gitana bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.